LAT | RUS
Rakstiet mums
(+371) 67147666

Kluba noteikumi

Apmeklēt mūsu klubu var samaksājot par vienreizēju apmeklējumu vai iegādājoties jebkura veida abonementu. Pērkot vienreizēju apmeklējumu vai jebkuru abonementu, Jūs piekrītat šādiem mūsu kluba noteikumiem:

 • 1. Pirms maksājat par pirmo abonementu, Jums jāiegādājas kluba klienta magnētiskā karte.
 • 2. Gadījumā, ja magnētiskā karte pazaudēta, nozagta, sabojāta (tajā skaitā nevērības rezultātā), klientam jāiegādājas jauna karte.
 • 3. Klubs rezervē sev tiesības uz klienta fotofiksāciju identitātes noteikšanai speciālā klientu reģistrācijas programmā. Klientam nav tiesību atteikties no fotofiksācijas, atteikšanās gadījumā kluba administrācijai ir tiesības atteikt pakalpojumu sniegšanu.
 • 4. Iegādātais abonements paredzēts tikai vienai personai, nodot to citai personai aizliegts. Pārkāpuma gadījumā klubam ir tiesības anulēt esošo abonementu, neatmaksājot klientam iemaksāto par abonementu naudas summu.
 • 5. Iegādātais jebkura veida abonements (kā arī nopirktais vienreizējais apmeklējums) dod tā īpašniekam šādas tiesības:
 • 5.1. apmeklēt trenažieru zāli un jebkurus aerobikas un Body-bike grupu nodarbības mūsu zālēs atbilstoši iegādātā abonementa veidam un termiņam, ar noteikumu – viens apmeklējums dienā, viena grupas nodarbība vienā apmeklējumā. Par otru un sekojošām nodarbībām vienā dienā, ka arī par kluba apmeklējumu Jūs abonementam neatbilstošā laikā jāmaksā atsevišķi;
 • 5.2. izmantot personālo mantu skapīti;
 • 5.3. izmantot personālo seifu vērtslietām;
 • 5.4. izmantot saunu un turku pirti atpūtas zonas teritorijā.
 • 6. Par atsevišķu maksu, atbilstoši cenrādim, klients var izmantot:
 • 6.1. solāriju;
 • 6.2. fitnesa bāra sortimentu;
 • 6.3. dvieļus;
 • 6.4. saņemt atbilstoši Jūsu fiziskajam stāvoklim, uzdevumiem, mērķiem un vēlmēm izstrādātu personālo programmu nodarbībām trenažieru zālē, ko izstrādā trenažieru zāles instruktors; pasūtīt individuālus treniņus trenažieru zālē. Tādu nodarbību laikā instruktors pievērš uzmanību tieši Jums, kontrolē, koordinē un uzrauga vingrojumu izpildi un precizitāti;
 • 6.5. apmeklēt otru un nākamos grupas nodarbības tajā pašā dienā, kā arī apmeklēt klubu Jūsu abonementam neatbilstošā laikā;
 • 6.6. pagarināt savu ne līdz galam izmantotu abonementu gadījumā, ja pagarināšanas iemesli un pārējie nosacījumi atbilst punktiem 11.3. un 11.4. (tādā gadījumā pagarinātais laiks tiek pieskaitīts jaunā abonementa termiņam).
 • 7. Jebkura veida abonementi, kuri iegādāti ar termiņu uz 1 mēnesi, kā arī jebkuri akcijas, izpārdošanas un citi abonementi ar nestandarta cenu – NETIEK pagarināti!
 • 8. Klubā atļauts trenēties patstāvīgi no 14 gadu vecuma, izņemot individuālos treniņus trenera vadībā vai ar kluba vadības rakstisku atļauju. Bērni līdz 14 gadu vecumam drīkst atrasties klubā tikai grupu treniņos ar treneri!
 • 9. Klubā aizliegts:
 • 9.1. apmeklēt sporta kluba nodarbības, trenažieru zāli vai arī apmeklēt sporta kluba otro stāvu bez maiņas apaviem;
 • 9.2. iznest no kluba teritorijas jebkādu inventāru, apzināti to bojāt vai izmantot neparedzētiem mērķiem;
 • 9.3. traucēt trenēties citiem klientiem;
 • 9.4. trenēties, izmantojot brīvos svarus, ārpus teritorijas ar speciālu segumu;
 • 9.5. mest inventāru uz grīdas;
 • 9.6. bojāt kluba inventāru;
 • 9.7. uzturēties kluba teritorijā alkohola vai narkotisko vielu reibumā;
 • 9.8. ienest klubā priekšmetus stikla traukos;
 • 9.9. fotografēt, filmēt, veikt audio, video un jebkāda cita veida ierakstus kluba telpās bez kluba administrācijas rakstiskās atļaujas;
 • 9.10. pirms grupas nodarbību apmeklējumiem lietot stipri smaržojošu parfimēriju.
 • 10. Klienta pienākumi:
 • 10.1. novietot sporta inventāru tam paredzētajā vietā, kā arī noņemt svarus no svara stieņa pēc veiktajiem piegājieniem;
 • 10.2. pabeigt nodarbības vēlākais 30 minūtes pirms fitnesa kluba darba laika beigām un pilnībā atstāt sporta kluba teritoriju vismaz 5 minūtes pirms fitnesa kluba darba laika beigām;
 • 10.3. noslēdzot līgumu ar sporta klubu uz periodu 6 vai 12 mēneši ir pienākums veikt ikmēneša maksu līgumā noteiktajos termiņos, neatkarībā no tā cik aktīvi klients apmeklē sporta klubu. Gadījumā ja klients neapmeklē sporta klubu nenoteiktu periodu, tas neatbīvo viņu no līguma saistību apmaksas;
 • 10.4. novietot automašīnu sporta klubam piederošā auto stāvvietā sekojot ceļu zīmēm un norādēm, netraucējot citiem klientiem un ņemot vērā sporta kluba administrācijas lūgumus un norādes;
 • 10.5. gadījumā ja klients veic abonementa samaksu izmantojot bankas pārskaitījumu, šī darbība ir jāsaskaņo ar kluba grāmatvedību un maksājumā obligāti jānorāda: klienta kartes numurs, apmaksātā abonementa nosaukums un darbības periods;
 • 10.6. gadījumā ja klients izmanto iespēju noslēgt beztermiņa kontraktu, viņam ir pienākums pagarināt to pirms iepriekšējā abonementa termiņš ir iztecējis. Gadījumā ja klients apzināti vai neapzināt kavē abonementa termiņa pagarināšanu un neveic apmaksu laicīgi (pirms iepriekšējā abonementa termiņa beigām), reģistrācijas maksa tiek zaudēta. Jebkurā gadījumā reģistrācijas maksa netiek atmaksāta klientam!
 • 11. Klienta tiesības:
 • 11.1. izmantot iespēju noslēgt beztermiņa kontraktu, samaksājot reģistrācijas maksu vadoties pēc tekošās cenu lapas un izmantot kontraktu vadoties pēc šī līguma punkta 10.6. nosacījumiem;
 • 11.2. pagarināt mēneša un divu mēnešu abonementus kluba neapmeklēšanas dēļ attiecīgajā laika periodā tikai par piemaksu, saskaņā ar šī līguma punktiem 11.4.1. un 11.4.2. Slimības, grūtniecības periods, gūtās traumas (arī sporta kluba teritorijā), darba komandējumi un atvaļinājumi nav uzskatāmi par iemeslu abonementa bezmaksas pagarināšanai;
 • 11.3. slimību, gūto traumu vai citu kluba neapmeklēšanas iemeslu dēļ ir iespēja bezmaksas pagarināt sekojošus abonementus:
 • 11.3.1. BRĪVAIS 3 mēnešu abonementu – līdz 7 dienām;
 • 11.3.2. BRĪVAIS 6 mēnešu abonementu – līdz 14 dienām;
 • 11.3.3. BRĪVAIS 12 mēnešu abonementu – līdz 42 dienām.
 • 11.4. Slimību, gūto traumu vai citu kluba neapmeklēšanas iemeslu dēļ ir iespēja, par papildus samaksu, pagarināt sekojošus abonementus (pagarinātais periods mēdz būt pieskaitāms tikai un vienīgi nākamajam (iegādātajam) tādam pašam abonementam):
 • 11.4.1. 1 mēneša abonementu – līdz 7 dienām;
 • 11.4.2. 2 mēnešu abonementu – līdz 14 dienām;
 • 11.4.3. 3 mēnešu abonementu – līdz 14 dienām;
 • 11.4.4. 6 mēnešu abonementu – līdz 14 dienām;
 • 11.4.5. 12 mēnešu abonementu – līdz 14 dienām.
 • 12. Koplietošanas telpās darbojas videonovērošanas sistēma, kura ir paredzēta kluba un tā klientu drošībai. Videoieraksti tiek izmantoti tikai un vienīgi šiem mērķiem.
 • 13. Fitnesa klubs saglabā iespēju mainīt grupas nodarbību grafiku bez iepriekšējās klientu brīdināšanas.
 • 14. Grupas nodarbību atcelšana, treneru vai pasniedzēju maiņa, kā arī kādas konkrētās nodarbības izņemšana no grafika nevar kalpot par iemeslu iegādātā abonementa naudas atmaksai, jo jebkura abonementa pamatpakalpojums ir trenažieru zāles apmeklēšana, bet pārējie pakalpojumi sastāda papildpakalpojums, kurus fitnesa klubs mēdz mainīt vai atcelt pēc saviem uzskatiem. Fitnesa kluba papildpakalpojumi ir – grupas nodarbības (aerobika, body bike, yoga, cīņas un bērnu nodarbības un tt.), sporta bārs, atpūtas zona (sauna un tvaiku pirts), privāto skapīšu noma, solārijs un tt.
 • 15. Fitnesa klubs nenes atbildību par iepējamām tehniskajām problēmām no fitnesa klubu komunālo pakalpojumu sniedzēju puses, piemēram, tādiem kā A/S Rīgas ūdens, A/S Latvenergo un dažiem citiem. Fitnesa kluba piegādātāju tehniskās problēmas nevar kalpot par iemeslu iegādātā abonementa naudas atmaksai vai arī daļējai kompensācijai.
 • 16. Klients patstāvīgi atbild par savām personīgajām mantām. Fitnesa kluba administrācija nav materiāli atbildīga par kluba telpās atstātām materiālām vērtībām, kā arī par kluba autostāvvietā atstātām automašīnām.
 • 17. Klients uzņemas visu atbildību gadījumā, ja viņam radušās problēmas ar veselību, jebkura pakalpojuma izmantošanas procesā.
 • 18. Klients ievēro personīgo higiēnu, ar cieņu izturas pret pārējiem klientiem un kluba personālu.
 • 19. Administrācija nav atbildīga gadījumā, ja klients guvis traumu, pareizi vai nepareizi lietojot inventāru.
 • 20. Administrācijai ir tiesības izdarīt grozījumus sniedzamo pakalpojumu cenu lapās, grupas nodarbību sarakstos, slēgt pirtis profilakses darbiem, kā arī mainīt kluba darba laiku, iepriekš informējot par to klientus.
 • 21. Par inventāra bojāšanu, higiēnas un estētikas normu, augstāk uzskaitīto noteikumu neievērošanu administrācijai ir tiesības palūgt klientu atstāt klubu un aizliegt turpmākus kluba apmeklējumus un/vai anulēt abonementu bez kompensācijas par neizmantotajiem apmeklējumiem.

 •